INTEGRATIV COACHING & PSYKOTERAPI


Sådan arbejder jeg

Integrativ Coaching & Terapi betyder, at jeg kombinerer flere forskellige retninger indenfor psykoterapi og coaching, i stedet for at satse på en enkelt skoles forklaringsmodeller og metoder.

 ICT integrativ coaching & psykoterapi

HER KOBLER VI DIN HISTORIES STYRKE, RESSOURCER, NUET OG DEN FREMADRETTEDE UDVIKLING SAMMEN, TIL EN UNIK FORANDRENDE & FORANKRENDE PROCES. 

Jeg bruger kun de bedste redskaber fra psykologien og coachingens verden, samtidig inddrager jeg de teknikker/redskaber, som der er evidens for der støtter din mentale og fysiske væren, i at arbejde sammen. 

I samtalen kan Integrativ coaching & terapi noget værdifuldt. Jeg arbejder integrativt fordi min mangeårige erfaring har vist mig, at nogle terapeutiske og coachende indfaldsvinkler virker rigtig godt i forhold til nogle typer problemer og udfordringer, mens andre retningers metoder og forklaringsmodeller er mere effektive i forhold til andre problemstillinger.

Hver af metoderne har deres styrker og svagheder. I integrativ coaching & terapi, er formålet at integrere netop den metode og retning der tjener dig bedst, med udgangspunkt i din specifikke problemstilling, udfordring og ønske om POSITIV udvikling og forandring.

Dog er er min primær tilgang indenfor terapi og coaching systemisk, kognitiv og narrativ.

I de senere år har jeg beskæftiget mig meget med neurovidenskab og mindfulness-psykologi og hjernens plastiske evne til at forandring. Det skaber helt nye perspektiver i behandlingen med terapi, coaching, mentaltræning og mindfulness.  

Kontakt mig hvis du vil vide mere om integrativ coaching og psykoterapi.

Kurser - Nyheder

Se den samlede oversigt her - finder du ikke hvad du søger så kontakt mig gerne

SE LISTEN HER